PSYCH-K

 falcon-with-pk1.jpgwww.bodyrecover.se/psych.k

 

är kinesisk psykologi genom muskeltesting och affirmationer, är ett fantastiskt hjälpmedel att komma i kontakt och förändra det undermedvetna som styr så mycket i våra liv. Forskning visar att dryga 95% av allt vi gör sker automatiskt och att vi därmed, till stor del, styrs av invanda tros- och vanemönster. Vissa av dessa är destruktiva för våra liv och kroppar,  fysisk smärta och fobier av olika slag kan yttra sig och via denna metod ganska enkelt åtgärdas genom att du återtar kontrollen genom att befästa hur du vill ha det nu.

Genom en behandling med PSYCH-K kan du bl.a. förbättra din självkänsla, motverka fobier, sluta röka, förädra uppfattningar angående hälsa, karriär, hälsa, ekonomi och relationer med dig själv och andra.

 Historik:

1988 startade PSYCH-K, som en blandning av NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) och kineseologi.